Về chúng tôi

Tầm nhìn & Sứ mệnh

 

Tầm nhìn của CCS là trở thành một tổ chức nghiên cứu-phát triển, tư vấn và xây dựng năng lực hàng đầu trong lĩnh vực thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (SCP) ở Việt Nam. 

Sứ mệnh của CCS là thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam thông qua việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu-phát triển, tư vấn và xây dựng năng lực cũng như áp dụng các giải pháp sáng tạo và các mô hình phát triển, bao gồm (1) Hàng Xanh (Green Street) cho đổi mới sản phẩm bền vững; (2) Tinh Tế (Elegance) cho các giải pháp năng lượng tái tạo và công nghệ sạch; và (3) i-Nature cho nông nghiệp hữu cơ không chất thải. 

Đối tác