Về chúng tôi

 

 

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Long

Đồng sáng lập

Giám đốc Chuyên gia cao cấp về Sản xuất sạch hơn, bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến, đổi mới sản phẩm bền vững

Thạc sỹ Thiết kế và Công nghệ Chế tạo

Kỹ sư Chế tạo máy

Thạc sỹ Phạm Thị Thu Hoài

Đồng sáng lập

Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đổi mới sản phẩm bền vững, tiêu dùng bền vững

Thạc sỹ Thiết kế công nghiệp

Kỹ sư Điện

Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hoa

Đồng sáng lập

Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực xây dựng năng lực Đổi mới sản phẩm bền vững, quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh, đánh giá nhu cầu đào tạo

Thạc sỹ Khoa học máy tính

Kỹ sư điện tử

Thạc sỹ Lê Thu Hà

Đồng sáng lâp

Chuyên gia tư vấn lĩnh vực đổi mới sản phẩm bền vững, tiêu dùng bền vững, quản lý hệ thống.

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kỹ sư công nghệ môi trường

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy

Đồng sáng lâp

Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực xây dựng năng lực, đánh giá nhu cầu dào tạo, lập kế hoạch và thiết kế chương trình đào tạo, quản lý đào tạo, giảng viên kinh doanh và quản lý

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Cử nhân ngoại ngữ

 

 

 

 

 

Đối tác