Về chúng tôi

 

Nguyễn Hồng Long

Giám đốc

 

Nguyễn Minh Hải

Trưởng nhóm Công nghệ

& Năng lượng Bền vững

Quản lý thương hiệu Tinh Tế

  

 

Đoàn Minh Quang

Trưởng nhóm Triền khai

và Thực hiện dự án

 

 

Nguyễn Thúy Vân

Kế toán trưởng

  

 

Phạm Như Trang

Trưởng Nhóm Công nghệ Nông nghiệp

Quản lý thương hiệu i-nature

 

Đinh Thảo Hoa

Cán bộ truyền thông

và trợ lý phát triển dự án

  

 

Phạm Thái Vũ

Trưởng Nhóm Phát triển Dự án

và Truyền thông

 

 

Vũ Ngọc Anh

Quản trị viên & Trợ lý Kế toán

  

 

Lê Thị Thu Vân 

Trưởng nhóm Kinh doanh & Tiếp thị 

Quản lý thương hiệu Hàng Xanh

 

Nguyễn Công Thành

Nhân viên Kinh doanh & Tiếp thị

  

 

Trần Thị Phương Huyền

Trợ lý Giám đốc

 

 

 

 

Đối tác