Hoạt động

Dịch vụ đào tạo

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS) tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu về đổi mới sản phẩm bền vững, thiết kế bền vững, nông nghiệp bền vững và đổi mới sinh thái cho các chuyên gia và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các dự án của mình, có thể lấy ví dụ qua một vài chương trình điển hình như:

Dự án Đổi mới Sinh thái: CCS đã phối hợp với UNEP tổ chức 01 khoá đào tạo và hơn 30 hội thảo doanh nghiệp về phương pháp đổi mới sinh thái cho các chuyên gia và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam; 

Vào tháng 4 năm 2014, CCS đã hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Nhập khẩu từ các nước đang phát triển thuộc Hà Lan (CBI) để đào tạo giúp các nhà xuất khẩu Việt Nam về quyết định chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng EU và các khía cạnh bền vững;

Trong dự án SPIN, GetGreenVN và Đổi mới sinh thái, CCS đã phối hợp chặt chẽ với Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV) trong việc cung cấp một loạt các khoá đào tạo chuyên môn, bao gồm 03 chương trình đào tạo của các giảng viên (ToT) tại Hà Nội, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh cho hàng trăm chuyên gia và 250 DNNVV trong 5 ngành công nghiệp của Việt Nam: chế biến thực phẩm, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, giày dép, may mặc và dệt may;

Trong dự án LMI, CCS là đối tác chính chịu trách nhiệm thực hiện phân tích và đánh giá nhu cầu, điều phối tất cả các hoạt động của dự án, chuyển giao công nghệ và khí hoá cho hai xã Quy Kỳ và Tân Dương (tỉnh Thái Nguyên), đào tạo cho các hộ gia đình được hưởng lợi địa phương về sử dụng khí hóa, hỗ trợ Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển (PED) cùng với chính quyền để thiết lập một hệ thống dịch vụ sản phẩm tại địa phương.  Tiến độ và kết quả của dự án đã được báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh kết quả dự án ở Lào và Campuchia.

Đối tác