Hoạt động

Nghiên cứu & Phát triển

CCS tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ sạch trong cả hai lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. CCS hợp tác với công ty Tinh Tế để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm như Nhà sấy năng lượng mặt trời và bếp khí hoá sinh khối. Cùng với i-nature, CCS tiếp tục nghiên cứu và phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ không thải chất thải, là sự kết hợp của nhiều công nghệ nông nghiệp hữu cơ. CCS cũng hỗ trợ cho Hàng Xanh về công nghệ sơ chế tre và mây tự nhiên cùng các sản phẩm công nghệ khác để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và yêu cầu của thị trường.

Trong công nghiệp, CCS đang tập trung cung cấp các dịch vụ hỗ trợ công nghệ khí hoá sinh khối trong cả nước và khu vực Đông Nam Á. Các dịch vụ này bao gồm chuyển giao công nghệ khí hoá, tư vấn về cách thiết lập một hệ thống dịch vụ của các sản phẩm khí hóa sinh khối tại một địa phương và chia sẻ kiến thức về cách tận dụng than sinh học - sản phẩm phụ của quá trình khí hoá.

Một trong những mẫu bếp khí hóa mới nhất của CCS

Về nông nghiệp, mô hình nông nghiệp hữu cơ không chất thải đang được hoàn thành với mục đích tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và thân thiện với môi trường với chi phí sản xuất thấp. Mô hình này áp là sự kết hợp của hơn 20 công nghệ sạch tiên tiến hàng đầu thế giới.

Mô hình nông nghiệp hữu cơ không chất thải

Ngoài ra, CCS cũng đã nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý các sản phẩm từ tre và đã được áp dụng trong dự án với Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Ván Sàn Tre Việt Linh (tỉnh Thanh Hoá).

Đối tác