Hoạt động

Dự án VCIC-Việt Linh

Tên dự án: Áp dụng hệ thống xử lý tre không chất thải vào chế biến các sản phẩm tre chất lượng cao.

Thời gian: tháng 9/2016 - 9/2017

Ngân sách: 75.000 USD

Đối tác: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất ván sàn tre Việt Linh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Trung tâm nghiên cứu, tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững (CCS); Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu (VCIC)

Mục tiêu: tăng chất lượng và tính thẩm mỹ cho sp nội thất tre đồng thời giảm thiểu tối đa phát thải bằng việc áp dụng hệ thống xử lý tre bằng áp lực không chất thải

Các hoạt động chính:

  1. Thiết kế, chế tạo mẫu và áp dụng  thử
  2. Sản xuất mẫu
  3. Chạy thử công nghệ mẫu xử lý tre nguyên liệu hàng loạt
  4. Đăng ký sở hữu trí tuệ và chứng chỉ thương mại công bằng

Kết quả: Dự án đang tiến hành. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật kết quả.

Đối tác