Về chúng tôi

Lịch sử phát triển

 

Từ tháng 9/2013 tới tháng 3/2014:

CCS được chính thức thành lập vào ngày 3/9/2013 nhằm duy trì và tiếp nối thành công của dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững (SPIN: http://www.switch-asia.eu/projects/spin-vcl/). Dự án SPIN được tài trợ bởi Liên minh châu Âu từ năm 2010 đến 2014, nằm trong chương trình SWITCH-ASIA với mục tiêu tạo ra đổi mới trong thiết kế sản phẩm, bao gói và sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững tại các quốc gia này. 

 

Từ tháng 3/2014 tới 2015:

Sau khi dự án SPIN kết thúc vào tháng 3/2014, CCS đã tiếp nối và nhân rộng các hoạt động của SPIN nhằm tiếp tục phát triển mạng lưới các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà thiết kế sản phẩm bền vững ở Việt Nam. CCS được xây dựng như tổ chức bảo trợ cho 03 nhóm hoạt động chính, bao gồm: nhóm Nông nghiệp bền vững (i-Nature), nhóm Phát triển sản phẩm (Hàng Xanh); và nhóm Sản xuất sạch và Công nghệ xanh (Tinh Tế).

 

Từ năm 2015 tới nay:

CCS xác định tầm nhìn trở thành một tổ chức nghiên cứu-phát triển, tư vấn và xây dựng năng lực hàng đầu trong lĩnh vực thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng bền vững (SCP) tại Việt Nam. Sứ mệnh của CCS là thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam thông qua việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu-phát triển, tư vấn bền vững và nâng cao năng lực. Các hoạt động hiện tại của CCS xoay quanh việc triển khai và thúc đẩy các mô hình kinh doanh sáng tạo với 03 thương hiệu: (1) Hàng Xanh (Green Street) cho đổi mới sản phẩm bền vững; (2) Tinh Tế (Elegance) cho phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo và công nghệ sạch; và (3) i-Nature cho nông nghiệp hữu cơ không chất thải. 

Đối tác