Hoạt động

DỰ ÁN CLIMATELAUNCHPAD TẠI VIỆT NAM

ClimateLaunchpad (CLP) là Cuộc thi Ý tưởng Ki...

Xem tiếp...

Dự án VCIC-Việt Linh

Tên dự án : Áp dụng hệ thống xử lý tre không...

Xem tiếp...

Dự án MOIT 2015

Tên dự án: Giải pháp năng lượng hiệu quả và b...

Xem tiếp...

Dự án MOIT 2014

Tên dự án: MOIT 2014 Thời gian: Từ tháng 12/2...

Xem tiếp...

Dự án LMI

Tên dự án: LMI Low Mekong Initiative Thời gia...

Xem tiếp...

Dự án EAP

Tên dự án: Chương trình tăng cường khả năng t...

Xem tiếp...

Dự án VIPAGRO

Tên dự án: Thay thế lò hơi đốt than bằng...

Xem tiếp...

Đối tác