Kêu gọi đăng ký CLIMATELAUNCHPAD 2021 (Việt Nam)

ClimateLaunchpad (CLP) là Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh......

Xem thêm:

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG!!! Trong khuôn khổ dự án Công nghệ khí hóa sinh......

Xem thêm:

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG!!! Trong khuôn khổ dự án Công nghệ khí hóa sinh......

Xem thêm:
Xem toàn bộ

Biomass Gasification Technology (BEST)

Sustainable Energy Solution for Agri-Food Processing and......

Xem thêm:

DỰ ÁN CLIMATELAUNCHPAD TẠI VIỆT NAM

  ClimateLaunchpad (CLP) là Cuộc thi Ý tưởng Kinh doanh Xanh......

Xem thêm:

Dự án EAP

Tên dự án: Chương trình tăng cường khả năng tiếp cận với giải pháp......

Xem thêm:

Dự án LMI

Tên dự án:LMI Low Mekong Initiative Thời gian: Tháng......

Xem thêm:

Dự án MOIT 2014

Tên dự án: MOIT 2014 Thời gian: Từ tháng 12/2014 - tháng......

Xem thêm:

Dự án MOIT 2015

Tên dự án: Giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững cho người......

Xem thêm:

Đối tác