Xem toàn bộ

DỰ ÁN CLIMATELAUNCHPAD TẠI VIỆT NAM

  ClimateLaunchpad (CLP) là Cuộc thi Ý tưởng Kinh doanh Xanh...

Xem thêm:

Dự án EAP

Tên dự án: Chương trình tăng cường khả năng tiếp cận với giải pháp...

Xem thêm:

Dự án LMI

Tên dự án: LMI Low Mekong Initiative Thời gian: Tháng...

Xem thêm:

Dự án MOIT 2014

Tên dự án: MOIT 2014 Thời gian: Từ tháng 12/2014 - tháng...

Xem thêm:

Dự án MOIT 2015

Tên dự án: Giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững cho người...

Xem thêm:

Dự án VCIC-Việt Linh

Tên dự án: Áp dụng hệ thống xử lý tre không chất thải vào chế biến...

Xem thêm:

Đối tác