Cơ hội

CCS tuyển các vị trí FULLTIME: Nhân viên Marketing + Nhân viên bán hàng và quản lý showroom

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung

CCS tuyển 01 vị trí FULLTIME: Kỹ sư cơ khí

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) tuyển 01 vị trí FULLTIME: Kỹ sư cơ khí. Tru

CCS tuyển các vị trí FULLTIME Nhân viên Thiết kế, Nhân viên kinh doanh, Kỹ sư nông nghiệp.

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) tuyển các vị trí FULLTIMENhân viên Thiết kế,

Đối tác