Cơ hội

[BEST] Tuyển dụng: Nhóm chuyên gia thiết kế thiết bị VCBG cấp nhiệt sạch cho sấy dược liệu, trái cây và nông sản có giá trị cao

  Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông...

[BEST] Tuyển dụng: Nhóm chuyên gia thiết kế thiết bị khí hoá sinh khối liên tục theo thể tích (VCBG) phục vụ mô hình diễn cấp nhiệt sấy các loại nông sản và trái cây có vỏ

    Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở n...

Nhân viên kế toán

  Mô tả công việc Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (website: www.ccspin.org; https://w...

[Eco-Fair] Tuyển tư vấn/Nhóm tư vấn/Đơn vị tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về giải pháp công nghệ chế biến sâu các sản phẩm rau củ, trái cây

  Dự án "Xúc tiến cung cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái - công bằng tại Việt Nam (EC...

Consultant of CLP Vietnam (Sustainability & Climate Change)

Consultant of CLP Vietnam (Sustainability & Climate Change) TERMS OF REFERENCE Short Term Consultant VIETNA...

[Eco-Fair] Tuyển chuyên gia xây dựng nghiên cứu điển hình (case study)

      ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Tuyển chuyên gia xây dựng nghiên cứu điển hình (case study)   1.      THÔNG TI...

Page 1 of 5

VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Đối tác