Tin tức

Kêu gọi đăng ký CLIMATELAUNCHPAD 2021 (Việt Nam)

ClimateLaunchpad (CLP) là Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh Xanh Toàn cầu được điều hành và quản lý bởi EIT Climate-KIC Ho...

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG!!! Trong khuôn khổ dự án Công nghệ khí hóa sinh khối-Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và...

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG!!! Trong khuôn khổ dự án Công nghệ khí hóa sinh khối-Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và...

ĐĂNG TUYỂN

ĐĂNG TUYỂN: Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS) đang cần tuyển chuyên gia/nhóm chuyên g...

LIVESTREAM KHỞI NGHIỆP XANH

Livestream KHỞI NGHIỆP XANH Được tổ chức thành công tại Việt Nam vào năm 2019 và 2020, Climate Launch Pa...

Hội thảo giới thiệu và lập kế hoạch dự án công nghệ khí hóa sinh khối và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam.

Ngày 18/12, Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững; tổ chức Oxf...

Page 1 of 10

Đối tác