Cơ hội

Gia hạn tuyển dụng: Tư vấn địa phương hỗ trợ tại 4 tỉnh dự án BEST

 

Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam (BEST) do Liên Minh Châu Âu tài trợ được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và CCS triển khai trong 04 năm (1/10/2020 – 30/9/2024) tại bốn tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

  • Mục tiêu của dự án là thúc đẩy chế biến sản phẩm nông sản bền vững và góp phần tăng cường quản lý chất thải ở các vùng nông thôn Việt Nam bằng cách đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị công nghệ khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích (VCBG) như một giái pháp năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình.
  • Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID, Trung tâm CCS đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn địa phương để hỗ trợ thực hiện các hoạt động của dự án trực tiếp tại 4 tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái từ cuối tháng 9 năm 2021.

Chi tiết công việc truy cập link: https://ngocentre.org.vn/jobs/consultants-support-directly-project-activities-4-provinces

 

Gia hạn nộp hồ sơ: trước 17h ngày 30/9/2021.

VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Đối tác