Hoạt động

Dự án MOIT 2014

Tên dự án: MOIT 2014

Thời gian: Từ tháng 12/2014 - tháng 6/2015

Ngân sách: 300.000.000 VND

Đối tác: Công ty TNHH Nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ Tinh Tế; Trung tâm khuyến nông Đà Nẵng

Mục tiêu: Research, design, manufacture and test pilot use of high efficiency biomass gasifier using pellet fuel from straw, rice husk and sawdust.

Các hoạt động chính:

  1. Khảo sát một số vùng điển hình tại Việt Nam vẫn đang sử dụng nhiên liệu rắn để đun nấu
  2. Nghiên cứu, đánh giá các mẫu bếp hiện nay trên thị trường và nhu cầu, bối cảnh người sử dụng
  3. Thiết kế chế tạo một số mẫu bếp khí hóa thử nghiệm có hiệu suất cao
  4. Ứng dụng thử nghiệm tại một số vùng điển hình của Việt Nam

Kết quả:

  • Báo cáo nghiên cứu đánh giá tình hình đun nấu bằng nhiên liệu rắn và các loại bếp khí hóa trên thị trường hiện nay
  • Kết quả đánh giá đạt hiệu suất nhiệt 67% cao, chất lượng đạt mức tiêu chuẩn tier4 (mức cao nhất về tiêu chuẩn đánh giá bếp do tổ chức liên minh bếp sạch toàn cầu đưa ra)
  • Triển khai đánh giá ứng dụng thử nghiệm tại 3 vùng: Tây Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng và miền trung

Đối tác