Hội thảo Đổi mới Sinh thái hướng tới phát triển bền vững cho các doanh nghiệp ngành giấy/ bột giấy và ngành đồ uống

Hội thảo được tổ chức vào ngày 09/11/2017 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Số 20 Thụy Khuê – Tây Hồ, với sự tham gia của các Hiệp hội, các doanh nghiệp trong ngành và các đơn vị khác. Nội dung chính của hội thảo là giới thiệu về Nhiệm vụ “Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình đổi mới sinh thái (ĐMST) cho các Doanh nghiệp ngành Giấy/ Bột giấy và ngành đồ uống”. Đồng thời, giới thiệu các công cụ ĐMST giúp các doanh nghiệp ngành giấy và bột giấy đổi mới chiến lược, mô hình kinh doanh, hướng tới đạt lợi nhuận bền vững và giảm tác động tới môi trường. Hội thảo cũng nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp ngành giấy và bột giấy và các đơn vị có liên quan về tư duy Đổi mới sinh thái và những lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường mà phương pháp ĐMST mang lại cho Doanh nghiệp; mang tới cho Doanh nghiệp nhận thức về sự cần thiết của việc cần phải thực hiện ĐMST.

Đối tác