TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG!!!

Trong khuôn khổ dự án Công nghệ khí hóa sinh khối-Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam - BEST", CCS đang cần tìm kiếm học viên tham gia các khóa đào tạo giảng viên và trở thành chuyên gia thực hiện trình diễn kỹ thuật tại các địa phương của dự án.
Vui lòng xem thông tin chi tiết trong link sau đây: 
https://ngocentre.org.vn/jobs/consultants-participate-best-projects-activities?fbclid=IwAR1AqhiHjg4C1qNOmTSFoFo-LqPBUcXKJogTzfKWAXgxY01eF2v34pU-aWM

Đối tác