Tin tức

Cập nhật tiến độ thử nghiệm bếp khí hóa liên tục

Trong quý IV năm 2016, CCS tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm các khái niệm mới về công nghệ khí hóa liên tục, đồng thời...

Cập nhật tình hình triển khai mô hình i-nature tại trại Chúc Sơn

Tiếp nối những thành công của giai đoạn đầu triển khai mô hình nông nghiệp hữu cơ không chất thải, nhờ có sự tư vấn về m...

Cập nhật tình hình triển khai mô hình i-nature trên trại Ba Vì

Sau khoảng 6 tháng chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Nông Nghiệp Hữu Cơ bền vững không chất thải, Trại lõi tại Ph...

Cập nhật việc triển khai dự án EAP tại phường Cự Khối, Long Biên

Trong quý 4/2016, chương trình xử lý chất thải từ củi ổi trên địa bàn phường Cự Khối đã triển khai xong một số công việc...

CCS và AITVN phối hợp tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả dự án Đổi mới sinh thái tại Việt Nam

Dự án Đổi mới Sinh thái là một dự án toàn cầu với mục đích hỗ trợ chính phủ các nước trong việc thúc đẩy Sản xuất và Ti...

Page 15 of 15

Đối tác