Tin tức

Đo phát thải - cơ sở cho việc cải tiến công nghệ VCGB

  Ngày 27 tháng 4 năm 2021, nhóm chuyên gia dự án và cán bộ Trung Tâm nghiên cứu, tư vấn sáng tạo và phát triển bền vữn...

Mối quan hệ đáng quý giữa nghề trồng trọt trong nhà kính của Hà Lan và chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS) với tư cách là thành viên của Hiệp hội Hợp tác kinh D...

Kêu gọi đăng ký CLIMATELAUNCHPAD 2021 (Việt Nam)

ClimateLaunchpad (CLP) là Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh Xanh Toàn cầu được điều hành và quản lý bởi EIT Climate-KIC Ho...

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG!!! Trong khuôn khổ dự án Công nghệ khí hóa sinh khối-Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và...

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG!!! Trong khuôn khổ dự án Công nghệ khí hóa sinh khối-Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và...

ĐĂNG TUYỂN

ĐĂNG TUYỂN: Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS) đang cần tuyển chuyên gia/nhóm chuyên g...

Page 6 of 15

Đối tác