Tin tức

Khởi công Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên trên cả nước

Trung tâm được xác định là công trình đầu não và là nền tảng cho các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp trong thời đại công...

Tuyển dụng: Tư vấn địa phương hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại 4 tỉnh dự án BEST

  Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông t...

Sản xuất nông nghiệp thuận theo tự nhiên của hợp tác xã Bản Luông – Bắc Kạn

Nhắc đến chất thải rắn, đa phần mọi người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay tới “núi” chất thải tại các bãi chôn lấp ở ngoại t...

[Eco-Fair] Đất bị thoái hóa có thể cải tạo nhờ than sinh học?

  Đất thoái hóa là đất bị suy giảm các đặc tính vật lý, hóa học và sinh học hoặc hạn chế sự phát triển của cây trồng. N...

Thiết bị Khí hóa sinh khối VCBG cho bếp sấy lạc

  Giống như thiết bị VCBG cho bếp chè xanh về kết cấu nhưng có thể tích lớn gấp ba, và cho công suất lớn gấp năm lần. T...

Buổi thử nghiệm thiết bị VCBG phiên bản cải tiến nhất cho bếp chè xanh

  Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng thu nhập cho những hộ dân làm chè là một trong n...

Page 3 of 15

Đối tác