Cơ hội

Gia hạn tuyển dụng: Chuyên gia cho dự án ECO-FAIR

Consultant(s)/Expert (s) for Eco-fair Project   The Center for Creativity and Sustainability Study and Consu...

Gia hạn tuyển nhóm chuyên gia tư vấn, khảo sát, giám sát, đào tạo về thiết bị khí hoá sinh khối liên tục theo thể tích (VCBG) phục vụ mô hình trình diễn cho ngành chè xanh

Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn...

MỜI THẦU CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM VÀ HOÀN THIỆN NGUYÊN MẪU DỰ ÁN BEST

Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn...

Chuyên gia thiết kế thiết bị khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích (VCBG) cấp nhiệt theo phương thẳng đứng phục vụ mô hình trình diễn công nghệ VCBG

  Dự án “Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông...

Chuyên gia thiết kế thiết bị khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích (VCBG) phục vụ mô hình trình diễn cấp nhiệt cho lò hơi

  Dự án “Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông...

Gia hạn Tuyển dụng: Các vị trí cho hai dự án BEST và ECO-FAIR

  ECO-FAIR Gia hạn tuyển dụng: dự án "Xúc tiến cung cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái -...

Page 3 of 6

VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Đối tác