Cơ hội

Gia hạn tuyển dụng: Tư vấn địa phương hỗ trợ tại 4 tỉnh dự án BEST

  Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông t...

Gia hạn tuyển dụng: Chuyên gia cao cấp thương mại hóa sản phẩm dự án Eco-Fair

Senior Expert in Commercialization for Eco-fair Project - DEADLINE EXTENDED Center for Creativity and Sustainabil...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn sáng tạo và Phát triển bền vững đang cần tuyển kỹ sư cơ khí có những phẩm chất sau: - Có h...

Consultant (s) set up and operate the demonstration site for biomass gasification in Son Phu, Dinh Hoa district, Thai Nguyen

The Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS) is a not-for-profit organization specialized in...

Consultant for Baseline Survey and Context Analysis for BEST Project

   Oxfam is a global movement of people working together to end the injustice of poverty. That means we tackle the ine...

Program Officer

RECRUITMENT Founded in 2013, the Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS) is a non-profit o...

Page 4 of 6

VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Đối tác