Cơ hội

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ DỰ ÁN

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cu...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ KỸ THUẬT

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cu...

TERMS OF REFERENCES

    Consultancy service for advising sub-sectors and priority product lines in agri-food processing in Vietnam for i...

CCS tuyển các vị trí FULLTIME: Nhân viên Marketing + Nhân viên bán hàng và quản lý showroom

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung...

CCS tuyển 01 vị trí FULLTIME: Kỹ sư cơ khí

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) tuyển 01 vị trí FULLTIME: Kỹ sư cơ khí. Tru...

Page 5 of 6

VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Đối tác